Täältä löydät hyödyllistä tietoa

 

Listaa päivitetään, linkkejä saa ehdotella!

 

TOIMIA-tietokanta: Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto www.toimia.fi

PEDIASTAFF - Lähteitä diagnoosiryhmittäin fysioterapiaan liittyen

WHODAS 2.0 - Terveyden ja toimintarajoitteiden arvioinnin käsikirja ladattavissa ilmaiseksi

CP-Hanke - CP-vammaisten lasten ja nuorten toimintakyvyn ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointimenetelmiä kehittävän     hankkeen verkkosivut. 

 

TIETOKANTOJA TUTKITUN TIEDON HAKUUN: 

The Cochrane Collaboration www.cochrane.org 

PEDro www.pedro.org.au

 

LEHDET JA JULKAISUT: 

Pediatric Physical Therapy

 

KIRJAVINKKEJÄ:  

Salpa Pirjo: Lapsen liikkumisen kehitys – Ensimmäinen ikävuosi. Tammi. 2007.

 

Salpa Pirjo, Autti-Rämö Ilona: Lapsen ensimmäinen vuosi, kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Tammi. 2010.

 

Zimmer Renata: Psykomotoriikan käsikirja. teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. VK-Kustannus oy. 2011

 

YHDISTYKSEN LADATTAVAA MATERIAALIA: 

pdf Muistio 6.9.-12 olleesta keskustelutilaisuudesta liittyen lastenreumaan

 

LISÄÄ LINKKEJÄ LÖYDÄT JÄSENSIVUILTA!